Košarica

 

Sir Ken Robinson, iz Uvoda v knjigo V ELEMENTU: Ko odkriješ svojo strast, se vse spremeni (Lectour, 2016):

Trdno sem prepričan, da se vsi ljudje rodimo z neverjetnimi naravnimi zmožnostmi, s katerimi pa postopoma izgubljamo stik, in to z vsakim dnem, ki ga preživimo na tem svetu. Najbolj ironično pri vsem skupaj pa je, da je eden od glavnih razlogov za to ravno šolanje. Posledično vse preveč ljudi nikoli ne odkrije svojih pravih talentov in zato nikoli ne izvejo, česa vsega so v resnici zmožni in kaj vse lahko v življenju dosežejo.

Tako rekoč nikoli ne izvejo, kdo v resnici so.

Sam veliko potujem in delam z ljudmi z vsega sveta. Delam s šolskimi sistemi, podjetji in neprofitnimi organizacijami. Na prav vseh področjih srečujem učence in študente, ki poskušajo odkriti, v katero smer jih nese prihodnost, in se jim še sanja ne, kje začeti. Srečujem zaskrbljene starše, ki želijo svojim otrokom pomagati, a jih zaradi prepričanja, da pot do uspeha teče le po ustaljenih tirnicah, vse preveč pogosto usmerjajo stran od njihovih pravih talentov. Srečujem podjetnike, ki se trudijo bolje razumeti in uporabiti raznolike talente svojih zaposlenih. Med vsemi, ki sem jih kdaj srečal, je ničkoliko tistih, ki si svojih pravih talentov in strasti ne znajo niti predstavljati. Trenutno delo jih ne radosti, obenem pa se jim še sanja ne, kaj bi jih dejansko sploh izpolnjevalo.

Po drugi strani sem spoznal tudi ljudi, ki žanjejo neverjetne uspehe na celi vrsti področij, svoje delo opravljajo s strastjo in si ne predstavljajo, da bi se ukvarjali s čim drugim. Menim, da se lahko iz njihove zgodbe sleherni človek nauči nekaj pomembnega o naravi človeških zmogljivosti in dovršenosti. Ko sem predaval na raznih dogodkih po svetu, sem spoznal, da lahko s pomočjo teh resničnih zgodb – vsaj tako uspešno kot s statističnimi podatki in mnenji strokovnjakov – prepričamo ljudi, da moramo spremeniti mišljenje o sebi in o tem, kaj v življenju počnemo; o tem, kako izobražujemo svoje otroke in kako vodimo naše organizacije.

Knjiga vsebuje celo paleto zgodb o ustvarjalnih popotovanjih zelo različnih ljudi. Mnoge od njih sem intervjuval izključno za potrebe te knjige. Ti ljudje pripovedujejo o tem, kako so se naučili prepoznati svoje edinstvene talente in kako uspešno je lahko življenje, če se ukvarjaš z nečim, kar ti je resnično všeč. Presenetilo me je, da je bila njihova življenjska pot pogosto nenavadna – polna zapletov, stranpoti in presenečenj. Intervjuvanci so velikokrat navedli, da so jim ravno pogovori za to knjigo razkrili doživetja in ideje, o katerih dotlej na ta način še niso razmišljali. O trenutkih spoznanja, o razcvetu talentov, o spodbujanju ali nasprotovanju družine, prijateljev in učiteljev ter o tem, kako jim je vsem preprekam navkljub uspelo nadaljevati začrtano pot.

Vendar njihove zgodbe niso pravljice. Njihova življenja so polna zapletov in izzivov. Njihova osebna pot ni bila lahka in brez ovir. Vsak od njih je doživel tako polome kot zmagoslavja. Nihče izmed teh ljudi nima »popolnega« življenja; a vsi redno izkušajo trenutke, ki se zdijo popolni. Njihove zgodbe so pogosto resnično osupljive.

Toda ta knjiga ne govori o njih. Govori o vas.

Cilj mojega pisanja je predstaviti celovitejšo vizijo človeških zmogljivosti in ustvarjalnosti ter koristi pristne povezanosti z osebnimi talenti in strastmi. Knjiga govori o ključnih vprašanjih našega življenja in življenja naših otrok, naših učencev in naših sodelavcev. Izraz element uporabljam za opis stične točke med tistim, kar radi počnemo, in tistim, kar nam gre dobro od rok. Prepričan sem, da je temeljnega pomena, da vsak od nas odkrije svoj element; ne le zato, ker nas bo element izpolnil, temveč zato, ker se svet razvija v tako smer, da bo od elementa odvisna prihodnost naših skupnosti in ustanov. 

Svet se spreminja hitreje kot kdajkoli doslej. Najboljše možnosti za prihodnost imamo, če razvijemo novo paradigmo človeških zmogljivosti, ki so potrebne za novo dobo človeškega obstoja. Zavedati se moramo, kako pomembno je negovati človeške nadarjenosti, in razumeti, kako različno se talenti izražajo pri vsakem posamezniku. Ustvariti moramo okolja – v naših šolah, na delovnih mestih in v javnih pisarnah – kjer vsak človek čuti spodbudo za ustvarjalno rast. Poskrbeti moramo, da imajo vsi ljudje možnost delati, kar jim je namenjeno: da lahko v sebi in na svoj način odkrijejo element.

Ta knjiga je hvalnica neverjetni raznolikosti človeškega talenta in strasti ter poklon našemu izjemnemu potencialu za rast in razvoj. Govori tudi o razumevanju pogojev, v katerih človeški talenti uspevajo ali venijo. Govori o tem, kako se lahko vsi v polnosti posvetimo sedanjosti in kako se lahko na edini pravi način pripravimo na povsem neznano prihodnost.

Če želimo iz sebe in drug iz drugega narediti največ, je nujno potrebno, da sprejmemo celovitejše pojmovanje človeških zmogljivosti. Sprejeti moramo element.

Sir Ken Robinson, iz Uvoda v knjigo V ELEMENTU: Ko odkriješ svojo strast, se vse spremeni (Lectour, 2016)

 

Leave a Reply

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.