LECTOUR: PODPIRAMO …! PREVENTIVA, KURATIVA, OPERATIVA

Človeka izvorno že samo po sebi vleče k ustvarjanju: k temu, da deluje/dela, vodi projekte, izvaja različne aktivnosti, prevzema najrazličnejše naloge in odgovornosti, se giba, si ureja svoj prostor … in preko tega živi in se uresničuje.

Button Text

PREVENTIVA

Podpiramo prizadevanja posameznikov, skupin in organizacij, da se v polnosti uresničijo, da bodo živeli celovitejše življenje in bodo lahko dali večji pečat tudi v svoji skupnosti in širši družbi.

Zagovarjamo iskanje in razvijanje osebne strasti, ki človeka izjemno, (p)osebno navdušuje, osmišlja njegovo bivanje in mu pomaga prebroditi tudi zahtevnejša obdobja.

Spodbujamo ustvarjalnost v najširšem smislu. Prav ustvarjalnost je spričo razširjenega in ustaljenega konformizma in nezadovoljivih priložnosti, ki imajo za posledico vse preveč splošno družbeno apatijo, še vedno hudo zapostavljena.

Verjamemo, da je čas za odločne korake, s katerimi bomo to presegli!

Razširjamo primere dobrih praks, opozarjamo pa tudi na konkretne naloge, ki nas še čakajo.

KURATIVA

Eden najbolj perečih problemov na državni ravni je javni šolski sistem, ki v povprečju – zahvaljujoč številnim odličnim učiteljem (prej izjemoma kot po pravilu) – še zmore vzdrževati zadovoljivo vzgojno-izobraževalno prakso, v celoti gledano pa mu zmanjka kakovostne sistemske podpore in resnične avtonomije, ki je pogoj za sklepanje pristnih odnosov v učnem okolju kot nujna, edina možna podlaga za prenos znanja in veščin.

V premnogih šolah pedagoški delavci na račun gore naloženih administrativnih postopkov in pod težo pritiskov s strani staršev in obsežnih kurikularnih zahtev izgubljajo pogum, da bi si sploh še prizadevali za spremembe na bolje. Zaradi zahtevanega količinsko komaj obvladljivega obsega učne snovi udeleženci pedagoškega procesa tkanine še tkati ne uspejo, ko že poka po vseh šivih in gumbih. Rezultat so nezadovoljni zaposleni in mladi, ki ne vedo, kaj bi s sabo. Za dobro ‘funkcionalne robote’ pa bi jih morda le še lahko ‘uporabili’?!

Človeka izvorno že samo po sebi vleče k ustvarjanju; k temu, da deluje/dela, vodi projekte, izvaja različne aktivnosti, prevzema najrazličnejše naloge in odgovornosti, se giba, si ureja svoj prostor … in preko tega živi in se uresničuje. A skušajo nam dopovedati, da družba in ‘trg delovne sile’ (takega) človeka ne potrebuje (več)? Da potrebuje samo ‘pridnega, ubogljivega potrošnika’?! Kar seveda nikakor ne drži – niti v tem tako potrošniškem svetu ne. Podjetja, ki delujejo celostno in na dolgi rok, najbolj cenijo prav to, da njihovi zaposleni znajo razmišljati s svojo glavo, so sposobni sami prevzeti pobudo, premorejo uporabno znanje, so ustvarjalni (kot plod njihovega dela in prizadevanj se premika dogajanje in nastajajo stvari), so zmožni empatičnega vživljanja v druge, prepoznavanja in izražanja svojih čustev, sklepanja družabnih vezi, odgovarjati za svoje odločitve … Ta podjetja vse to cenijo tudi pri svojih strankah&naročnikih!

Zato povezujemo dobre prakse na ‘trgu dela’ in ‘trgu izobraževanja’!

OPERATIVA

Ljudi preko kakovostnih knjig ter s predavanji in delavnicami ozaveščamo o tem, kaj vse v resnici zajema posameznikova edinstvena inteligenca in ustvarjalnost, kako lahko odkrijemo svoja močna področja, kako nam pomaga mentorstvo in preživljanje časa z ljudmi z istih področij zanimanja, kako se lahko discipliniramo in naravnamo v doseganje zastavljenih ciljev.

Nudimo tudi konkretno pomoč posameznikom in organizacijam pri iskanju in (pre)oblikovanju amaterskih in profesionalnih dejavnosti, s katerimi se bodo bolj uresničili – ali preprosto – bolj(e) zaživeli.

– ekipa Lectour

Imaš predlog/vprašanje/idejo?