Košarica

elementna hitro in počezrazpoloženjetalenti

Aktivno in ‘pasivno’ stanje pri ljudeh

By 20. septembra 202127 septembra, 2021No Comments

Vsak človek ima vsaj dve stanji, ki se stalno (dnevno) izmenjujeta, in sicer aktivno in pasivno – pri prvi fazi zaživi, pri drugi počiva, si nabira moči … V aktivni fazi pridejo na dan druge kvalitete kot v pasivni, zato ne moremo o celotni osebnosti (značaj, čustvovanje, mišljenje, naravnanost, ravnanje) soditi le na podlagi opazovanja njegovega delovanja v posamični. Nevarnost se pojavi, če silimo z aktivnostmi, jih vsiljujemo celo v človekovo pasivno, siestalno fazo: recimo zaradi nestrpnega, neodložljivega pričakovanja ipd. Dober primer so starši z majhnimi otroki: še ko bi si radi vsaj malo odpočili, se ne morejo, zato postanejo razdražljivi …

Eden pomembnih dejavnikov za vsakega posameznika (tako ekstro- kot tudi introvertiranega) je različna aktivnost&pasivnost v različnih dejavnostih z ali brez drugih ljudi – ni nujno, da je ista dejavnost bolj ‘aktivna’ pri vseh v enakih okoliščinah ‘obljudenosti’ …

hitri miselni vzorec/shema:

       INTRO/EKSTRO
        vert        
  AKTIVNA        PASIVNA
   faza         faza
 Z/BREZ LJUDI     Z/BREZ LJUDI

Vse faze nam pomagajo k celostnem udejanjanju!

Pusti komentar

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.