Košarica

Vsak človek ima vsaj dve stanji, ki se stalno (dnevno) izmenjujeta, in sicer aktivno in pasivno – pri prvi fazi zaživi, pri drugi počiva, si nabira moči … V aktivni fazi pridejo na dan druge kvalitete kot v pasivni, zato ne moremo o celotni osebnosti (značaj, čustvovanje, mišljenje, naravnanost, ravnanje) soditi le na podlagi opazovanja njegovega delovanja v posamični. Nevarnost se pojavi, če silimo z aktivnostmi, jih vsiljujemo celo v človekovo pasivno, siestalno fazo: recimo zaradi nestrpnega, neodložljivega pričakovanja ipd. Dober primer so starši z majhnimi otroki: še ko bi si radi vsaj malo odpočili, se ne morejo, zato postanejo razdražljivi …

Eden pomembnih dejavnikov za vsakega posameznika (tako ekstro- kot tudi introvertiranega) je različna aktivnost&pasivnost v različnih dejavnostih z ali brez drugih ljudi – ni nujno, da je ista dejavnost bolj ‘aktivna’ pri vseh v enakih okoliščinah ‘obljudenosti’ …

hitri miselni vzorec/shema:

       INTRO/EKSTRO
        vert        
  AKTIVNA        PASIVNA
   faza         faza
 Z/BREZ LJUDI     Z/BREZ LJUDI

Vse faze nam pomagajo k celostnem udejanjanju!

Leave a Reply

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.